ภาพเขียนจิตรกรรมบนกระดาษ (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 6 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ 

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_30 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดในแผ่นที่่ 6 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดกทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรี ชาลี และกัณหาออกจากพระนคร จึงทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญมหาสัตสดกทาน คือ การให้ทานครั้งยิ่งใหญ่ อันได้แก่ ช้าง, ม้า, โคนม, นารี, ทาสี เเละทาสาสรรพวัตถาภรณ์ต่างๆ รวมทั้งสุราบานอย่างละ 700 ในระหว่างการเดินทางสู่เขาวงกตได้กล่าวถึงการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของพระเวสันดร ครั้นนั้นมีพราหมณ์ทั้งหมด 4 คนได้เข้ามากราบทูลขอม้าเทียมราชรถที่เป็นพาหนะสำหรับเดินทางซึ่งมีพระนางมัทรี กัณหาและชาลี ประทับนั่งอยู่ พระเวสันดรทรงมอบราชรถม้าเทียมให้เเก่พราหมณ์ทั้ง 4 เเละได้หลั่งน้ำทักษิโณทกเพื่อเป็นทานบารมี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในภาพนี่จะเห็นถึงการวาดพระนางมัทรีและกัณหาสวมใส่ซิ่นต๋า ที่มีรูปแบบของสีและลวดลายเฉพาะของลำปาง
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดปงสนุกเหนือ
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_30
SUBJECT AGE:
ประมาณการณ์ช่วงอายุ 80 – 90 ปี
MATERIAL:
กระดาษ
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ดร.อนุกูล ศิริพันธ์
COVERAGE:
วัดปงสนุกเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
65.5 x 139 cm
DIGITAL SIZE:
2100 x 4241 Pixels

Loading