ภาพพระบฏวัดนาเตา 3

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมพระเจ้า 5 พระองค์แถวที่สี่ด้านล่างสุดมีลักษณะเช่นเดียวกับแถวแรก เป็นภาพพระพุทธเจ้าที่เขียนในปางมารวิชัย (ผจญมารหรือภูมิสปรศมุทรา) พระอิริยาบถประทับนั่งในท่าขัดสมาธิราบ (วีราสนะหรือสัตตวปรยังคะ) ประทับบนบัลลังค์ฐานสูงที่มีลวดลายบัวค่ำและบัวหงาย มีผ้าทิพย์ห้อยด้านหน้า คั่นด้วยลายพันธ์พฤกษา

ลักษณะรูปแบบการเขียนจิตรกรรม จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น โดยสามารถสังเกตได้จากฐานพระพุทธรูป เนื่องจากในดินแดนล้านนา ในช่วงศตวรรษที่ 18-23  ไม่นิยมทำฐานพระขนาดสูงมีหลายชั้นที่มีผ้าทิพย์ประดับด้านหน้า แต่เป็นที่นิยมศิลปกรรมรูปแบบนี้ จะมีปรากฎมาตั้งแต่ศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย ต่อเนื่องจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ อย่างเช่นที่ภาพจิตรกรรมภายในเรือนธาตุปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นจิตรกรรมภาพพระพุทธเจ้าที่วาดเป็นแถว ทั้งหมด 5 แถว แถวละ 6 องค์ ในแถวที่ 5 เป็นภาพพระพุทธเจ้าที่เขียนในปางมารวิชัย ทรงห่มจีวรเฉียง พระอิริยาบถประทับนั่งในท่าขับสมาธิราบ ประทับบนบัลลังค์ฐานสูงที่มีลวดลายบัวค่ำและบัวหงาย มีผ้าทิพย์ห้อยประดับด้านหน้า 

รูปแบบของฐานหรือบัลลังค์พระพุทธเจ้า ที่มีผ้าทิพย์ประดับด้านหน้า ของภาพพระบฏวัดนาเตานั้น มีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนคือ ฐานหรือบัลลังค์มีหลายชั้นตกแต่งด้วยลวดลายบัวคว่ำบัวหงาย และผ้าทิพย์ที่ประดับด้านหน้าโดยมีลักษณะโครงสร้างเดียวกันกับศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลายคือ ผ้าที่ห้อยลงมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายเชิงงอน ลวดลายด้านในมีลายขอบทั้งสามด้าน ด้านในเป็นลายราชวัติที่มีการทำเป็นตารางเฉียง และประดับดอกบนจุดตัดเฉียง รูปแบบของดอกมีลักษณะเป็นกลีบๆคล้ายดอกประจำยาม

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/02/2566
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

จิตรกรรมฝาผนังวัดช่องนนทรี ตั้งอยู่ที่แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จิตรกรรมฝาผนังนี้ประกอบไปด้วยรูปพระอดีตพุทธเจ้าอยู่แถวบนสุด ถัดลงมาแนวช่องหน้าต่างเป็นทศชาติ


ภาพจิตรกรรมภายในเรือนธาตุปรางค์ประธาน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรี อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นจิตรกรรมภาพพระพุทธเจ้าที่วาดเป็นแถว ทั้งหมด 5 แถว แถวละ 6 องค์ ในแถวที่ 5 เป็นภาพพระพุทธเจ้าที่เขียนในปางมารวิชัย ทรงห่มจีวรเฉียง พระอิริยาบถประทับนั่งในท่าขับสมาธิราบ ประทับบนบัลลังค์ฐานสูงที่มีลวดลายบัวค่ำและบัวหงาย มีผ้าทิพย์ห้อยประดับด้านหน้า

COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2358
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 235 x 108 cm
DIGITAL SIZE:
24000 x 18652 Pixels

Loading