ภาพพระบฏวัดนาเตา 16

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมตอนกลางของภาพพระบฏ เป็นภาพเหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าตอนในที่พระสัมมาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ภาพเทวดาได้รับลักษณะรูปแบบการเขียนจิตรกรรม จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น โดยสามารถสังเกตได้ตั้งแต่ใบหน้า รูปทรงและเครื่องหน้า รวมถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ที่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ยังคงมีรูปแบบของศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย นำมาผสมผสานกับรูปแบบของพื้นเมืองน่านในยุคนั้น อย่างเช่นภาพเทวดาที่วัดเขียน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ที่เป็นศิลปกรรมของอยุธยาตอนปลาย ที่จะแสดงให้เห็นว่าภาพพระบฏวัดนาเตา  ได้รับอิทธิพลมาได้อย่างเด่นชัด ตั้งแต่ใบหน้า รูปทรงและเครื่องหน้า รวมถึงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 

เทวดาที่อยู่เบื้องหลังของพระสัมมาพระพุทธเจ้า ในท่าทางคุกเข่าสาธุการ ในการที่พระสัมมาพระพุทธเจ้าได้บรรลุโสดาบัน เครื่องทรงของเทวดาในภาพพระบฏวัดนาเตาคล้ายกับที่พบได้ที่วัดเขียน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง คือ เปลือยอกสวมพระชฎา มีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก สวมกรองศอและอินทรธนู มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง นุ่งโจงกระเบนทับที่เป็นผ้าที่มีลวดลาย รัดด้วยปั้นเหน่งหรือเข็มขัด มีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/02/2566
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพเทวดา วัดเขียน  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
ปีพุทธศักราช 2358
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ)
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
พระบฏทั้งผืน ขนาด 235 x 108 cm
DIGITAL SIZE:
24000 x 18652 Pixels

Loading