ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายภายในโถงกลางของหอคำหลวงเมืองเชียงตุง ต่อหน้าเจ้าฟ้าติรราช (จายหลวง) มังราย เจ้าฟ้าหลวงเชียงตุงลำดับที่ 43 ในพิธีกั่นต่อ (กั่นตอ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่าขอขมา นิยมทำสองครั้งคือ หลังสงกานต์ และช่วงออกพรรษา) มีเสนาอมาตย์และชาวเมือง เข้ามาพร้อมพานดอกไม้และพานเทียน เป็นเครื่องขอขมาสักการะการแต่งกายของเสนาอมาตย์และชาวเมืองที่เป็นรูปแบบเป็นที่นิยมของชายชาวไทเขิน คือ สวมเสื้อคอกลมด้านใน ส่วนมากทำจากผ้าพื้นสีขาว ทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อทับด้านนอกอีกตัว เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน แต่ไม่นิยมกลัดกระดุม  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” เป็นผ้าพื้นสีเรียบทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย นุ่งกางเกงตัวหลวมเรียกว่า “เตี่ยวเป่าโย่ง” โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
บัลลังก์อยู่ด้านหลัง และทอดตั่งที่ประทับอยู่ด้านหน้า การจัดแบบนี้พบได้ในหอหลวงของเจ้าฟ้าไทใหญ่แทบจะทุกเมือง เป็นธรรมเนียมที่ได้รับมาจากราชสำนักของพม่าตั้งแต่ยุคจารีต บัลลังก์ที่อยู่ด้านหลัง ตั้งไว้เป็นเชิงสัญลักษณ์ ของอำนาจในฐานะเจ้าผู้ปกครอง  โดยธรรมเนียมแล้วเจ้าฟ้าจะไม่ได้ขึ้นไปประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์  แต่เวลาเจ้าฟ้าออกมหาสมาคม ให้เฝ้า จากประทับอยู่บนตั่งที่ทอดอยู่ด้านหน้าบัลลังก์แทน ในยุคจารีต หากเจ้าฟ้าขึ้นไปนั่งประทับอยู่บนบัลลังก์จะถูกลงโทษในข้อหากบฏ เนื่องจากผิดกฎมณเฑียรบาลของราชสำนักพม่าการประดับร่มขาว เช่นกัน ในยุคจารีตที่หัวเมืองไทใหญ่ทั้งหลายเป็นเมืองประเทศราชขึ้นตรงกับราชสำนักพม่า  โดยกฎมณเฑียรบาลแล้วจะมีแต่พระมหากษัตริย์พม่าเท่านั้นที่ใช้ร่มสีขาวเป็นเครื่องยศได้ในเวลาต่อมาในยุคอาณานิคมกฎมณเฑียรบาลไม่มีการบังคับใช้แล้วเนื่องจากราชสำนักพม่าล่มสลาย เจ้าฟ้าไทใหญ่ จึงสามารถปรับเปลี่ยนระเบียบธรรมเนียมและวิธีการของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_08_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2490 – 2505 ( ค.ศ. 1947-1962)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8.5 x 12.5 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading