ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านเชียงม่วน) – งานพระราชพิธีสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารวงศ์สว่างและเจ้าหญิงมณีไลย

SKU: 02_29_20140523_PH01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
องค์มกุฏราชกุมารวงศ์สว่าง และเจ้าหญิงมณีไลย สว่าง ถ่ายที่ประตูทางขึ้นพระราชวังหลวงพระบาง ในโอกาสงานอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2505 การแต่งองค์ของคู่บ่าวสาวองค์มกุฏราชกุมารวงศ์สว่าง และเจ้าหญิงมณีไลยเป็นการแต่งองค์แบบในชุดเต็มยศในแบบของราชสำนักหลวงพระบาง โดยที่องค์มกุฏราชกุมารสว่างวัฒนา ฉลองพระองค์ราชปะแตนตัดเย็บจากผ้ายกของอินเดียและทรงโจงกระเบน ส่วนเจ้าหญิงมณีไลย ในชุดโบราณเต็มยศแบบราชสำนักหลวงพระบาง ทรงเสื้อที่มีชื่อเรียกว่า “สะละบับ” คือเสื้อทรงมีรูปแบบที่สาปเสื้อมาซ้อนทับกันมีการปักด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองห่มสไบทับ สวมพระภูษา (ผ้านุ่ง) ทั้งเสื้อทรงและพระภูษาทำจากผ้าไหมจีน และมีการใส่ “เลิ้งเคิ้ง” คือเครื่องประดับบนศีรษะด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของหญิงในราชวงศ์ลาวจะมีความสวยงามและหรูหรามากๆ มีการใช้ผ้าไหมจากจีนและผ้ายกจากอินเดีย มาตัดเย็บในรูปแบบของตนเอง อีกทั้งยังมีการปักประดับตกแต่งเพิ่มเติมลงไปอย่างวิจิตร
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01
SUBJECT AGE:
4 สิงหาคม พ.ศ. 2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
8058*6675 Pixels