พิธีรดน้ำดำหัว 2567

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ได้เข้ารดน้ำดำหัวขอพร อาจารย์ วิถี พานิชพันธ์ และศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการหอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการหอภาพถ่ายล้านนา (Chiang Mai House of Photography) ระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี คุณสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เเละคุณมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กับมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ โดยมี ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เเละ อ.วิถี พานิชพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา เป็นตัวแทนทั้งสองฝ่ายร่วมลงนาม ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเสวนางานเทศกาลน่าน NAN FESTIVAL

หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนางานเทศกาลน่าน NAN FESTIVAL โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริกร มณีรินทร์ เเละ ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ ร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับช่างศิลป์ท้องถิ่นน่าน ในงานเปิดเทศกาลน่าน NAN FESTIVAL 2024 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย และเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย กลุ่มสล่ากึ๊ด โดยหอภาพถ่ายล้านนาได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการต่อยอดงานวิจัย “ฮูปแต้มพุทธศิลป์ถิ่นน่าน” สู่การสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Free Knowledge) เเละเปิดตัวเว็บไซต์ปั๊บสาโบราณต้นแบบ วัดนาเหลืองใน จังหวัดน่าน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ดำเนินงานจากโครงการจิตรกรรมน่าน มาสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ของมรดกทางวัฒนธรรมน่าน สู่สาธารณชน ในรูปแบบของข่วงความรู้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการ มนต์ขลังผ้ายันต์สิหิงค์หลวง

วิทยากร : คุณพุทธิคุณ ก่อกอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง วันเสาร์ ที่ 22กรกฎาคม 2566 9.00น ร่วมเสวนาเเลกเปลี่ยนทัศนะคติมนขลังผ้ายันต์สิหิงค์หลวง ฉบับ วัดทาขุมเงิน อำเภอเเม่ทา จังหวัดลำพูน 11.00น ชมนิทรรศการผ้ายันต์ที่ศิลปินจำลองขึ้นใหม่ 13.00น ร่วมปฏิบัติการการเขียนสีบนผืนผ้าร่วมกับวิทยากร

พิธีเปิด นิทรรศการภาพถ่าย “ยากี” KAKIJI YAGI

จัดเเสดงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน – 20 ตุลาคม 2566 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักพิมพ์ ริเวอร์บุ๊คส์ ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัวหนังสือ “Unseen Burma”

หนังสือเล่มนี้จะนําคอลเล็กชั่นภาพถ่ายส่วนตัวของนักวิชาการไทย คุณเอก-ทวีป ฤทธินภากร ในสมัยอาณานิคมและหลังสมัยอาณานิคมของพม่า (เมียนมาร์) ที่น่าสนใจและไม่ค่อยมีใครเห็น ด้วยภาพถ่ายกว่า 350 ภาพพร้อมคําบรรยายที่ให้ข้อมูลอย่างครอบคลุม หนังสือเล่มนี้ได้เปิดเผยชีวิตและภูมิทัศน์ของยุคอดีตในประเทศพม่าที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักกันในชื่อ “ดินแดนแห่งทองคํา” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย Chiang Mai Blooms city gallery 2023

งานเทศกาล “เชียงใหม่ เบิกบาน” CHIANG MAI BLOOMS 2023 [Chiang Mai Blooms Magic moment] นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้นำผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์ของศิลปิน 5 ท่าน 5 สไตล์ ทั้งชาวไทยเเละต่างประเทศ มาให้ท่านได้ชม อาทิ Red Lotus โดยคุณ กมลลักษณ์ สุขชัย La Magnolia Series โดยคุณกำธร อุ่นทรัพย์ Life bloom like a flower โดยคุณภัทร์ชนม์ จันคง Levels of Truth โดยคุณ ภานุพงศ์ เทพนิล jeunes filles en fleurs by. Fabrice Mabillot จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ – 28 […]

การตกแต่งภาพเชิงปฏิบัติการ Lightroom Complete Workflow in 1 Day

หอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ : การตกแต่งภาพเชิงปฏิบัติการ  Lightroom Complete Workflow in 1 Day วิทยากร โดย คุณบัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์ คุณพิษณุ โถยอด วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รับเพียง 30 ท่าน (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) กำหนดการ เวลา 09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน เวลา 10.00 – 11.00 น. Shoot/Tether การถ่ายภาพระบบ Tether ลง LR เวลา 11.00 […]

นิทรรศการภาพถ่าย “แม่น้ำโขง…มารดาแห่งสายน้ำ”

พบกับนิทรรศการภาพถ่าย “แม่น้ำโขง…มารดาแห่งสายน้ำ” MEKONG THE MOTHER OF RIVER โดย คุณสุเทพ กฤษณาวารินทร์ (ช่างภาพสารคดีระดับโลกชาวไทย) นำเสนอภาพถ่ายเรื่องราวของแม่น้ำโขงในแง่มุมต่าง ๆ ในประเทศที่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่ว่าจะเป็น จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านมุมของของช่างภาพสารคดีระดับโลกชาวไทย ผู้มากประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพสารคดีมากกว่า 20 ปี จัดเเสดงระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 – 27 มกราคม 2566 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดเสาร์ – อาทิตย์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พิธีเปิด 25 พฤศจิกายน 2565 […]

นิทรรศการภาพถ่าย “บ้านเเห่งดวงดาว”

ภาพบรรยากาศในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “บ้านเเห่งดวงดาว” HOME OF STAR EP.1 ได้รับเกียรติจาก ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ในครั้งนี้เป็นผลงานของช่างภาพในชมรมคนรักในดวงดาว คือชุมชนของผู้คนที่สนใจ ชื่นชอบเรื่องของดวงดาวทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และความงดงามของดวงดาวอันเป็นศิลปะ เราสังเกตการณ์และบันทึกภาพถ่าย แบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพ เป็นแหล่งความรู้ ร่วมทำกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ทั้งการสอน-อบรมภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ นำเสนอเรื่องราวผ่านภาพถ่ายดวงดาวและวัตถุท้องฟ้าชนิดต่างๆ ผ่านมุมมองของนักถ่ายภาพสมาชิกชมรมคนรักในดวงดาว ประกอบด้วยภาพถ่ายจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยตั้งแต่หอดูดาวส่วนบุคคล, เขตชานเมือง, ชุมชนอนุรักษ์ฟ้ามืด, และอุทยานแห่งชาติ โดยมุ่งสื่อสารความงดงามของภาพถ่ายในแง่ของความสุนทรียภาพที่มาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจของวัตถุท้องฟ้าเหล่านั้นในแง่มุมวิทยาศาสตร์ ความสุนทรีย์นั้นให้การจรรโลงใจ ในขณะที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ภาพถ่ายยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ดาราศาสตร์ให้เกิดทั้งรายได้และความตระหนักรู้ในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม นิทรรศการประกอบด้วยภาพถ่าย,คำบรรยายวัตถุและวิธีการถ่ายภาพของวัตถุท้องฟ้าในหัวข้อวัตถุในห้วงลึกอวกาศ, สมาชิกในระบบสุริยะ, ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์, ภาพถ่ายวัตถุท้องฟ้ากับแลนด์สเคปและเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดสากล การดูดาวและบันทึกภาพดวงดาวไม่เพียงแต่ทำให้เราถ่อมใจลงและทำให้เข้าใจตนเองมากขึ้น แต่อาจได้มาซึ่งคำตอบของคำถามถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสรรพสิ่งก็เป็นได้ เปิดให้เข้าชมตั้งเเต่วันที่ 30 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2565 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 08.30 […]

นิทรรศการภาพถ่าย “เชียงใหม่ในอดีต”

ภาพบรรยากาศในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย เชียงใหม่ในอดีต CHIANG MAI IN THE PAST EP 1″ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์เอนก นาวิกมูล ศิลปินเเห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้นำเสนอภาพถ่ายในอดีตของเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือกับนักสะสมภาพถ่ายโบราณ คุณ นเรศ บุญเที่ยง https://www.facebook.com/naret.boontiang นำภาพถ่ายโบราณต้นฉบับ มาร่วมจัดเเสดง อาทิเช่น ภาพถ่ายประเพณีการบวช (เเห่ลูกเเก้ว) ของชาวเชียงใหม่เเถบอำเภอหางดง สันป่าตอง เเละจอมทอง ภาพงานศพของชาวล้านนาในอดีต ภาพถ่ายการเดินทางล่องลำน้ำเเม่ปิง ตลอดจนภาพถ่ายบุคคล ประเพณี วัฒนธรรมอีกมากมาย นิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นนิทรรศการภาพถ่ายโบราณที่นำภาพถ่ายต้นฉบับมาให้ชมเป็นครั้งเเรก ถือเป็นนิทรรศการที่ไม่ควรพลาดเลยครับ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 22 กรกฏาคม 2565 (วันจันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 08.30 – 16.30 […]

มรดกความทรงจำของโลก (Memory of the world) (UNESCO)

หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการโปรเเกรม “มรดกความทรงจำของโลก” (Memory of the world) (UNESCO) ทีมคณะทำงานจากสำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ, สำนักหอสมุดเเห่งชาติ กรมศิลปากร เเละคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ ประจำปี 2565 ในการศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมหอภาพถ่ายล้านนา เเละพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นเเรงบันดาลใจในด้านการอนุรักษ์ ศึกษา เเละเผยเเพร่ ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร”

พิธีเปิดนิทรรศการ ใน วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ

Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ MUSEUM THAILAND AWARDS 2020 ภายใต้แนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง “พิพิธภัณฑ์” กับ “ชุมชน” ในปีนี้หอภาพถ่ายล้านนา ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์และสืบสานภาพถ่ายในลักษณะจดหมายเหตุดีเด่น (Digital Media Archive) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ C ASEAN อาคาร CW Tower รัชดา กรุงเทพฯ

พิธีเปิด “นิทรรศการภาพถ่าย Spirit of Floral Exhibitions”

ประธานเปิดนิทรรศการ : นายวิรุฬ พรรณเทวี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) พิธีเปิดนิทรรศการ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10.00 น.  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานของหอภาพถ่ายล้านนา

Kaywon School of Art & Design เยื่ยมชอหอภาพถ่ายล้านนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะ Kaywon School of Art & Design จากประเทศเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมหอภาพถ่ายล้านนา นำโดย คุณYoung Chul, Baik (Professor/Continuing Education FineArt Photography)

การบันทึกภาพด้วยกล้องฟิล์มกระจก

Workshop วิธีการทำฟิล์มกระจก วิทยากร กลุ่มผู้สนใจกระบวนการฟิล์มกระจกเปียกในประเทศไทย โดยคุณชัยอนันต์ บุญสูงเนิน คุณอมรรัตน์ อัชฌากุลกิจ และ Mr. Nico Seppe วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

เสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่าย Exodus Déjà-Vu

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น กิจกรรมการเสวนาโดยคุณ Patrice Vallette และคุณ Roland Neveu เกี่ยวกับผลงานภาพถ่าย โดยมี รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินงาน และในเวลา 12.00 น วันเดียวกันนั้นจะมีการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง “Monsieur Lazhar” ภาพยนตร์สัญชาติแคนาดานำเสนอเรื่องราวของครูผู้เป็นผู้ลี้ภัยชาวตะวันออกกลางที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

Exodus Déjà-Vu

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Exodus Déjà-Vu วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. พิธีการประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอภาพถ่ายล้านนา คุณ Patrice Vallette ผู้ก่อตั้ง Visioncy และภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ คุณ Stuart Shaw เลขานุการสถานทูตประเทศแคนาดาประจำประเทศไทย และ คุณ Roland Neveu ช่างภาพมืออาชีพหนึ่งในผู้แสดงผลงาน

ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต” โดยคุณเอนก นาวิกมูล และ คุณธงชัย ลิขิตพรสรรค์ วันเสาร์ที่ 9 นี้ เวลา 13.00น – 16.00น ที่ หอภาพถ่ายล้านนา

การประยุกต์ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเบื้องต้น” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามบินเชียงใหม่ สกาย แอดเวนเจอร์ และ หอภาพถ่ายล้านนา

การบันทึกภาพด้วยกล้อง Large Format 4×5″

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การบันทึกภาพด้วยกล้อง Large Format 4×5″ วันที่จัดกิจกรรม 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นิทรรศการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาและพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน” วันที่จัดกิจกรรมและเปิดนิทรรศการ 4 ตุลาคม 2562 เวลาเปิดนิทรรศการ 18.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เครดิตภาพ :Tabtim Manmak

เมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เมืองเชียงใหม่ ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกโดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ” ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลระบบ EOS R

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา เรื่องกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลระบบ EOS R และการตัดต่อและเกรดสีภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Davinci Resolve วันที่จัดกิจกรรม 15 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 9.30 – 17.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา “ก่อนหมดสิ้นสับขาลาย”

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา “ก่อนหมดสิ้นสับขาลาย” วันที่จัดกิจกรรม 14 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

1 2 3