มรดกความทรงจำของโลก (Memory of the world) (UNESCO)

หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการโปรเเกรม “มรดกความทรงจำของโลก” (Memory of the world) (UNESCO) ทีมคณะทำงานจากสำนักหอจดหมายเหตุเเห่งชาติ, สำนักหอสมุดเเห่งชาติ กรมศิลปากร เเละคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ ประจำปี 2565 ในการศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมหอภาพถ่ายล้านนา เเละพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ หอภาพถ่ายล้านนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นเเรงบันดาลใจในด้านการอนุรักษ์ ศึกษา เเละเผยเเพร่ ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

เชียงใหม่ในอดีต ครั้งที่ 1

นิทรรศการภาพถ่าย เชียงใหม่ในอดีต CHIANG MAI IN THE PAST EP 1 จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างหอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ กับคุณนเรศ บุญเที่ยง (นักสะสมภาพโบราณ) ชาวอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำภาพถ่ายต้นฉบับที่หาชมได้ยากมาร่วมจัดแสดง อาทิเช่น ภาพถ่ายประเพณีการบวชเณร (เเห่ลูกเเก้ว) ของชาวเชียงใหม่แถบอำเภอหางดง สันป่าตอง และจอมทอง ภาพถ่ายหน้าปราสาทงานศพของชาวล้านนาในอดีต รวมทั้งภาพถ่ายการเดินทางล่อง ลำน้ำเเม่ปิง ในอดีต ตลอดจนภาพถ่ายบุคคล ประเพณี วัฒนธรรมอีกมากมาย จำนวนกว่า 300 ภาพ  หอภาพถ่ายล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการภาพถ่ายในครั้งจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันปกป้องรักษามรดก ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร”

พิธีเปิดนิทรรศการ ใน วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ

Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ MUSEUM THAILAND AWARDS 2020 ภายใต้แนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่าง “พิพิธภัณฑ์” กับ “ชุมชน” ในปีนี้หอภาพถ่ายล้านนา ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์และสืบสานภาพถ่ายในลักษณะจดหมายเหตุดีเด่น (Digital Media Archive) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ C ASEAN อาคาร CW Tower รัชดา กรุงเทพฯ

พิธีเปิด “นิทรรศการภาพถ่าย Spirit of Floral Exhibitions”

ประธานเปิดนิทรรศการ : นายวิรุฬ พรรณเทวี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) พิธีเปิดนิทรรศการ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10.00 น.  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าศึกษาดูงาน ขั้นตอนการดำเนินงานของหอภาพถ่ายล้านนา

Kaywon School of Art & Design เยื่ยมชอหอภาพถ่ายล้านนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะ Kaywon School of Art & Design จากประเทศเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมหอภาพถ่ายล้านนา นำโดย คุณYoung Chul, Baik (Professor/Continuing Education FineArt Photography)

การบันทึกภาพด้วยกล้องฟิล์มกระจก

Workshop วิธีการทำฟิล์มกระจก วิทยากร กลุ่มผู้สนใจกระบวนการฟิล์มกระจกเปียกในประเทศไทย โดยคุณชัยอนันต์ บุญสูงเนิน คุณอมรรัตน์ อัชฌากุลกิจ และ Mr. Nico Seppe วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

เสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่าย Exodus Déjà-Vu

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น กิจกรรมการเสวนาโดยคุณ Patrice Vallette และคุณ Roland Neveu เกี่ยวกับผลงานภาพถ่าย โดยมี รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินงาน และในเวลา 12.00 น วันเดียวกันนั้นจะมีการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง “Monsieur Lazhar” ภาพยนตร์สัญชาติแคนาดานำเสนอเรื่องราวของครูผู้เป็นผู้ลี้ภัยชาวตะวันออกกลางที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา

Exodus Déjà-Vu

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Exodus Déjà-Vu วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. พิธีการประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดย รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์ ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอภาพถ่ายล้านนา คุณ Patrice Vallette ผู้ก่อตั้ง Visioncy และภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ คุณ Stuart Shaw เลขานุการสถานทูตประเทศแคนาดาประจำประเทศไทย และ คุณ Roland Neveu ช่างภาพมืออาชีพหนึ่งในผู้แสดงผลงาน

ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต

กิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเชียงใหม่ในอดีต” โดยคุณเอนก นาวิกมูล และ คุณธงชัย ลิขิตพรสรรค์ วันเสาร์ที่ 9 นี้ เวลา 13.00น – 16.00น ที่ หอภาพถ่ายล้านนา

การประยุกต์ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเบื้องต้น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โดรนในการถ่ายภาพมุมสูงเบื้องต้น” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สนามบินเชียงใหม่ สกาย แอดเวนเจอร์ และ หอภาพถ่ายล้านนา

การบันทึกภาพด้วยกล้อง Large Format 4×5″

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติ หัวข้อ การบันทึกภาพด้วยกล้อง Large Format 4×5″ วันที่จัดกิจกรรม 19 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นิทรรศการ ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาและพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำปิงตอนบน” วันที่จัดกิจกรรมและเปิดนิทรรศการ 4 ตุลาคม 2562 เวลาเปิดนิทรรศการ 18.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เครดิตภาพ :Tabtim Manmak

เมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “เมืองเชียงใหม่ ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกโดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ” ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 28 พฤศจิกายน 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลระบบ EOS R

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา เรื่องกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิตอลระบบ EOS R และการตัดต่อและเกรดสีภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Davinci Resolve วันที่จัดกิจกรรม 15 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 9.30 – 17.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา “ก่อนหมดสิ้นสับขาลาย”

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนา “ก่อนหมดสิ้นสับขาลาย” วันที่จัดกิจกรรม 14 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

รอยแห่งวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศ วันเปิดนิทรรศการ “รอยแห่งวัฒนธรรม” วันที่จัดกิจกรรม 26 กรกฏาคม – 29 กันยายน 2562 เวลาจัดแสดง 8.30 – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Photo Art Workshop 2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Photo Art Workshop 2019 วันที่จัดกิจกรรม 29 มิถุนายน และ 6-7 กรกฏาคม 2562 เวลาจัดแสดง 8.30 – 18.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Institut de Recherche pour le De’veloppement

วันที่จัดกิจกรรม 21 มิถุนายน 2562 เวลาจัดแสดง 15.00 – 17.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Chiang Mai Film Photo Walk & Challenge Week

บรรยากาศกิจกรรม Photo Walk และรีวิวนิทรรศการ โดยพี่ซัน Artyt Sun Lerdrakmongkol วันที่จัดกิจกรรม 19 พฤษภาคม 2562 เวลาจัดแสดง 9.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งในเชิง Commercial และงานที่เป็น Personal Project

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการบรรยายจากพี่เล็ก เกียรติศิริขจร  ณ หอภาพถ่ายล้านนา โดยพี่เล็กได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งในเชิง Commercial และงานที่เป็น Personal Project วันที่จัดกิจกรรม 18 พฤษภาคม 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต”

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ภาพถ่ายคนและเหตุการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่และลำพูนในอดีต” โดย คุณนเรนทร์ ปัญญาภู นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์กันต์ ประธานกรรมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรตินำเสวนา บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเล่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ในอดีตแก่ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา วันที่จัดแสดง 6 เมษายน 2562 เวลาจัดแสดง 13.00 – 16.00 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” 

งานเสวนา “พระมหาอุปคุต – พุทธศิลป์ และความเชื่อ” วิทยากรโดย • อาจารย์ภูเดช แสนสา • คุณไพโรจน์ โพธิพงศ์สกุล (เป่าอี้ ดีที่สุด) • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม – ร่วมพิธีถวายน้ำวิสุทธิสิริสวัสดิ์ แด่สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า ปกป้องผองภัย อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยทรัพย์สิน – ขบวนอัญเชิญพระมหาอุปคุตเจ้าในจองพาราวายุ จตุรัตนะชายหาญ ฟ้อนทิพมาลา นางฟ้ารามัญกับนางสวรรค์ไทใหญ่ แต่งองค์ทรงภูษิตาภรณ์พิลาส อย่างโบราณ พัสตราภรณ์ โดยคุณอัญชลี ศรีป่าซาง – Curator Talk บรรยายประกอบนิทรรศการ “พระมหาอุปคุต” โดยผศ.วิลักษณ์ศรีป่าซาง • ร่วมแต่งกายอย่างพม่ารามัญ ประชันกับไทใหญ่อย่างเริด ขอเมตตาประดับถนิมพิมพาภรณ์ เพื่อน้อมถวายบูชา สุวรรณมหาอุปคุตเจ้า วันที่จัดแสดง วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาจัดแสดง ๑๔.๐๐ น. สถานที่ […]

โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ระดับมัธยมปลาย”

กิจกรรมอบรมโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ประจำปี 2562” น้องๆนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา พร้อมทั้งร่วมบันทึกประสบการณ์ดีๆ ผ่านการถ่ายภาพวัดและสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรอบตัว วันที่จัดแสดง 30-31 มีนาคม 2562 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชนในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง”

กิจกรรมอบรมโครงการ  “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่เยาวชน ในการรักษาเเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง โดยมีน้องๆนักเรียนระดับมัธยมต้น” จากโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมการถ่ายภาพอาหารพื้นถิ่นล้านนา สนุกไปกับเลือกมุมมองทางการถ่ายภาพในย่านเมืองเก่า และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพในแสงธรรมชาติ วันที่จัดแสดง 16-17 มีนาคม 2562 เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

นิทรรศการภาพถ่าย “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1

นิทรรศการหมุนเวียน “ช่างภาพและภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต” ครั้งที่ 1  โดยนำเสนอภาพถ่ายโบราณอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของหอภาพถ่ายล้านนา รวมถึงจากบุคคลภายนอก, หอจดหมายเหตุและร้านรับถ่ายภาพ   ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยภาพถ่ายต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต เช่น ภาพถ่ายบุคคล, ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม, ภาพถ่ายทิวทัศน์ ฯลฯ อันเป็นผลงานการถ่ายภาพของหลวงอนุสารสุนทร, เอ็ม ทานากะ, บุญเสริม ศาสตราภัย เป็นต้น วันที่จัดแสดง 8 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2562 (หยุดทำการวันจันทร์) เวลาจัดแสดง  08.30  – 16.30 น. สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200  

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายกลุ่มชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Longstay Life Club (CLLクラブ))

Date Friday 28th DEC 2018 – 31th JAN 2019 Time 08.30 am. – 04.30 pm. Opening Reception Friday, 28th DEC 2018 Time : 03.00 pm Location Chiang Mai House of Photography / Phrapokklao Road, T. Siphum A. Mueang, Chiang Mai 50200 THAILAND RSVP https://www.facebook.com/events

1 2 3