(ภาษาไทย) ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน)

描述

[TABS_R id=3104]