(ภาษาไทย) ภาพถ่ายชุด ความอนุเคราะห์โดยอาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

SKU: 02_29_20170606_PH02_23 分类:

描述

Digital Data

TITLE: เชียงใหม่
AUTHOR: หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
เชียงใหม่,อำเภอเชียงดาว,ภาคเหนือ,ประเทศไทย,ประวัติศาสตร์เชียงใหม่,ล้านนา
ประวัติศาตร์ล้านนา,ประวัติศาสตร์ภาพถ่าย,ภาพถ่ายโบราณ,ภาพถ่ายสถาปัตยกรรม,ภาพถ่ายทิวทัศน์
ถ้ำเชียงดาว,พระพุทธรูป,ศิลปะพม่า,หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DESCRIPTION: พระพุทธรูปศิลปะพม่า ภายในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
PUBLISHER: หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS: สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE: 06/06/2560
RESOURCE TYPE: ภาพถ่าย
FORMAT: Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE: ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE: ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวบริเวณเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่ปฏิธรรมของฤาษีและ
พระภิกษุล้านนามาแต่เก่าก่อน กล่าวกันว่าที่ถ้ำเชียงดาวนี้มีพระอรหันต์มานิพพานสามองค์ สององค์นอนนิพพาน อีกองค์เดินจงกรมนิพพาน นอกจากนั้นบริเวณที่ตั้งของถ้ำเชียงดาวคือขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าเป็นที่สถิตของ “เจ้าหลวงคำแดง” เทพเจ้าปฐมอารักษ์
ของชาวล้านนา ถ้ำเชียงดาวยังเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ ภายในถ้ำประดิษฐานหลวงพ่อทันใจที่สร้างโดยฤาษีอุคันธะ ฤาษีชาวไทใหญ่ที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญ ณ อำเภอเชียงดาว และก็ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระเจดีย์ 25 ยอด (เจดีย์ซาวห้ายอด)
ขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาสร้างและบูรณะเป็นวัดถ้ำเชียงดาว จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีตำนานของถ้ำเชียงดาวว่า นอกจากนั้นยังมีตำนานของถ้ำเชียงดาวว่า ในอดีตมีเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา
ได้ออกเดินทางตามหาหญิงสาวที่แปลงร่างเป็นกวางทองซึ่งหายลับเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาว เมื่อเจ้าหลวงคำแดงจึงได้ตามเข้าไปในถ้ำก็ไม่ได้กลับออกมาแต่ได้กลายเป็นเทวดาปกปักรักษาถ้ำหลวงเชียงดาว ชาวบ้านได้สร้างศาลถวายท่านและตั้งชื่อว่า
“ศาลพ่อหลวงคำแดง” ตามตำนานกล่าวไว้ว่าในคืนที่มีนิมิตหมายอันดี ท้องฟ้าแจ่มใสจะปรากฏลูกกลมๆ มีแสงสว่างคล้ายพระธาตุลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองพะเยา
COVERAGE: ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT: หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

TITLE: เชียงใหม่
COLLECTION NAME: จรัส จันทร์พรหมรัตน์
IMAGE CODE: 02_29_20170606_PH02_23
SUBJECT AGE: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26
CATEGORY: ภาพถ่าย
PROVENANCE: อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ORIGINAL SIZE: 6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE: 15339*14708 Pixels

Loading