(ภาษาไทย) ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน)

描述

对不起,此内容只适用于ภาษาไทยEnglish