(ภาษาไทย) ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดปงสนุกเหนือ – แผ่นที่ 24 กัณฑ์ที่ 11 มหาราช

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_20 分类:

描述

对不起,此内容只适用于ภาษาไทย