(ภาษาไทย) ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 13 กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน

描述

对不起,此内容只适用于泰文