(ภาษาไทย) จิตรกรรมมุขทิศเหนือฝั่งตะวันตก 1.5

描述

对不起,此内容只适用于泰文