(ภาษาไทย) จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศตะวันออกฝั่งด้านเหนือ และฝาผนังด้านเหนือของมุขทิศตะวันออก 1.13

分类:

描述

对不起,此内容只适用于ภาษาไทย

Loading