(ภาษาไทย) จิตรกรรมทิศใต้ บริเวณกลางผนังมุขทิศใต้ 1.4

分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文