(ภาษาไทย) จิตรกรรมทิศใต้ฝั่งตะวันออก และฝาผนังฝั่งตะวันออกของมุขทิศใต้ 1.3

分类:

描述

对不起,此内容只适用于泰文