(ภาษาไทย) ภาพถ่ายชุดคณะสำรวจลำน้ำแม่ปิง ชุดที่ 1

描述

对不起,此内容只适用于ภาษาไทย