(ภาษาไทย) พันธมิตร

PAYAP UNIVERSITY ARCHIVES

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ
Website. http://archives.payap.ac.th/2016/

ECOLE FRANCAISE D’EXTREME-ORIENT (EFEO) – Chiang Mai

131 Charoen Prathet Road, A. Mueang
Chiang Mai 50100 , Thailand”
Tel. : + 66 53 28 05 80
Email. secretariat.cm.efeo@gmail.com
Website. https://www.efeo.fr/base.php?code=220

INTG : INFORMAL NORTERN THAI GROUP

ALLIANCE FRANCAISE
138 Charoen Prathet Road
Opposite Wat Chaimongkhon
Taxi: “Samakhom Frangset”
and/or “Wat Chaimongkhon”
Tel. 087 193 67 67
Website. http://www.intgchiangmai.com/

U.S. AMBASSADORS FUND FOR CULTURAL PRESERVATION

Website. http://culturalheritage.state.gov
Facebook. usafcp

BUREAU OF EDUCATIONAL AND CULTURAL AFFAIRS

Website. https://eca.state.gov/cultural-heritage-center
Facebook. ExchangeProgramsAtState

ECOLE FRANCAISE D’EXTREME-ORIENT (EFEO)

Website. https://www.efeo.fr/

THE GETTY RESEARCH INSTITUTE

“1200 Getty Center Drive
Los Angeles, CA 90049-1679”
Tel. (310) 440-7300
Email. visitorservices@getty.edu
Website. http://www.getty.edu/research/index.html
Facebook. GettyResearchInstitue

ICOM : INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS

Website. https://icom.museum/en/

COLLECTIONS TRUST

“Collections Trust
Rich Mix
35-47 Bethnal Green Road
London E1 6LA” 020 7059 9750
Email. office@collectionstrust.org.uk
Website. https://collectionstrust.org.uk/
Facebook. collections.trust

LIBRARY OF CONGRESS

“101 Independence Ave, SE
Washington, DC 20540”
Website. https://www.loc.gov/

PRINT & PHOTOGRAPHS READING ROOM

Website. http://www.loc.gov/rr/print/?loclr=eaps

ICCROM

Website. https://www.iccrom.org/
Facebook. iccrom

Presbyterian Historical Society – Foreign Mission in Chiang Mai – Pearl Digital Collections

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Website. https://digital.history.pcusa.org/

facebook: Presbyterian Historical Society

PHS – Chiang Mai Mission – Kenneth E Wells Family Photo Album

Philadelphia, Pennsylvania, USA

Website. https://digital.history.pcusa.org/islandora/object/islandora:79724#page/1/mode/1up

Japan in Northwest Thailand During World War II

Hak Hakanson – Chiang Mai

Website. http://www.lanna-ww2.com/index.html

Japan in Northwest Thailand During World War II Tanaka Biography

Hak Hakanson – Chiang Mai

https://bit.ly/2F34gMc

http://www.lanna-ww2.com/pages/z02200-CNX_city/y02235%20Tanaka/y02235-001_page_01.html

Ecole Française D’Extrême Orient (EFEO)

Photo Library in Paris

http://collection.efeo.fr/ws/web/app/report/index.html

Fonds Thailande: 3733 photos

http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection?vc=ePkH4LF7w1I9geonpBCEJmSFkAxgGZYILO3ANSvMJwC2khVU

Boat race at Nan

http://collection.efeo.fr/ws/web/app/collection/record/26407?vc=ePkH4LF7w6yelGA1iImxEskJBK2KNDOyVMJePqHkVFxhjBSP0OwUkgEsSBOBRS7YDFhwAgDno0Np

Auguste Pavie: L’Explorateur aux Pieds Nues (The Barefoot Explorer)

French: http://pavie.culture.fr/home.php

English: http://pavie.culture.fr/home.php?lg=en

French Colonial Archives

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/en/index.html

Indochina

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/en/Presentation/Empires-coloniaux-francais-10.html

Photo database

Ulysse: http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse

(must choose territory)

Ex: Laos (481)

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/resultats?q=&coverage=Laos&date=&from=&to=&mode=list

Other collections from public and private sources

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/en/Presentation/Iconotheque.html

Presbyterian Historical Society

https://digital.history.pcusa.org/

Ex: Prince Damrong visiting leper colony, Chiang Mai 1922

https://digital.history.pcusa.org/islandora/object/islandora%3A7143?solr_nav%5Bid%5D=452b174e2d44378cb36c&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=2

Kenneth Wells Family Album, Chiang Mai, Kengtung 1930 – 33

https://digital.history.pcusa.org/islandora/object/islandora%3A79724?solr_nav%5Bid%5D=b304e6041e9031acbc0a&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=1#page/102/mode/1up

Southeast Asian Images and Texts – U of Wisconsin/Madison

https://uwdc.library.wisc.edu/collections/seait/

William W. Sage Collection on Laos: Arizona State University

Photographic Archives

http://www.azarchivesonline.org/xtf/view?docId=ead/asu/sage.xml