ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านดอนมูล)

SKU: 02_29_20150918_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายครอบครัววงศ์ไทย จากซ้ายไปขวา ดญ.ลำใย วงศ์ไทย ดญ.ฟองจันทร์ วงศ์ไทย แม่คำป้อม วงศ์ไทย และหลานสาว แม่ตำป้อมสวมผ้าซิ่นป้องเป็นซิ่นแบบพิเศษที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น ภาพนี้ถ่ายโดยช่างถ่ายภาพท้องถิ่นที่ขี่จักรยานรับถ่ายภาพถึงบ้าน ใช้ผ้าสีเข้มเป็นฉากหลังในราคา 500 บาท
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/09/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นป้องเป็นซิ่นแบบพิเศษที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านดอนมูล
IMAGE CODE:
02_29_20150918_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2517-2518
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณลําไย วงศ์ไทย
COVERAGE:
บ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
6459*4165 Pixels