ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านนาเตา)

SKU: 02_29_20140509_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นายสวน ไชยสลี ถ่ายเมื่อ 10 มกราคม พ.ศ 2516 ราคาประมาณ 100 – 200 บาท โดยช่างภาพชื่อ แก้วลอง ท่าวังผา เป็น คนเมืองแพร่ แต่งงานและย้ายมาอยู่ท่าวังผา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/05/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ในอดีตจะให้ความสำคัญของภาพถ่ายเป็นอย่างสูง ถึงแม้ภาพถ่ายจะมีราคาแพง
COVERAGE:
บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านนาเตา
IMAGE CODE:
02_29_20140509_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดี ไชยช่อฟ้า
COVERAGE:
บ้านนาเตา อ.ท่าวังผา ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 3.5”
DIGITAL SIZE:
3431*4866 Pixels