ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านสุพร บุญรักษา)

SKU: 02_29_20130320_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หลานคุณยายสุพร บุญรักษาชื่อ ด.ญ.เรยา แตงขาว ถ่ายที่บ้านยาย สุพร อ.เวียงสา ด.ญ.เรยา สวมผ้าซิ่นต๋าขนาดสำหรับเด็ก ผ้าซิ่นต๋าเป็นที่นิยมสวมใส่กันทั่วไปทั้งล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นต๋าเป็นที่นิยมสวมใส่กันทั่วไปทั้งล้านนา มีลักษณะเป็นลายริ้วขวางลำตัว
COVERAGE:
บ้านคุณยายสุพร บุญรักษา อ.เวียงสา จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านสุพร บุญรักษา
IMAGE CODE:
02_29_20130320_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2510-2514
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คุณยายสุพร บุญรักษา
COVERAGE:
บ้านคุณยายสุพร บุญรักษา อ.เวียงสา จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4″ x 6″
DIGITAL SIZE:
2705*3912 Pixels