ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านโลหะโชติ)

SKU: 02_29_20130319_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
นางขันคำ อิศรางกูร  ณ อยุธยา บุตรีของ กุณณะพ่อค้าชาวไทใหญ่จากเมืองเขียงตุง มารดาชื่อนางบัว นางขันคำ อิศรางกูร  ณ อยุธยา มีน้องสาวคือนางบัวจี่ โลหะโชติภรรยาของหลวงธนานุสรณ์ การแต่งกายของนางขันคำ อิศรางกุล ณ อยุธยา สวมเสื้อมีลักษณะคล้ายกับเสื้อปั้ดของหญิงชาวไทลื้อ ส่วนผ้าซิ่นน่าจะเป็นผ้าที่ทอด้วยกรรมวิธีการยก ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่แปลกและไม่เคยพบหญิงในเมืองน่านสวมซิ่นในลักษณะแบบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
19/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายของนางขันคำ อิศรางกุล ณ อยุธยา สวมเสื้อมีลักษณะคล้ายกับเสื้อปั๊ดของหญิงชาวไทลื้อ ส่วนผ้าซิ่นน่าจะเป็นผ้าที่ทอด้วยกรรมวิธีการยก ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่แปลกและไม่เคยพบหญิงในเมืองน่านสวมซิ่นในลักษณะแบบนี้
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านโลหะโชติ
IMAGE CODE:
02_29_20130319_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2465 -2472
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
โชติ โลหะโชติ
COVERAGE:
บ้านคุณโชติ โลหะโชติ อ.เมือง จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8“x 10”
DIGITAL SIZE:
1947*2012 Pixels