ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเมฆวดี)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าน้อยหลและเจ้าเมฆวดี ณ น่าน พร้อมด้วยบุตรสาวเจ้ามอญแก้ว ณ น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เจ้าน้อยหล ณ น่าน เป็นลูกของเจ้าหนานบุญรังษี ณ น่าน โอรสของพระเจ้าสุริยพงษ์ฯ, มารดาของเจ้าเมฆวดี ณ น่าน เป็นธิดาคนกลางของเจ้าราชวงศ์(สุทธิสาร ณ น่าน)โอรสลำดับที่ 8 ของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 63 กับเจ้าบัวเขียว ณ น่าน ซึ่ง
COVERAGE:
คุ้มเจ้าเมฆวดี อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเมฆวดี
IMAGE CODE:
02_29_20130309_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2490-2492
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ชุติมา หุ่นนวล
COVERAGE:
คุ้มเจ้าเมฆวดี อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
1723*2309 Pixels