ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเมฆวดี)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที 63 (พระเจ้าผู้ครองนครน่านพระองค์เดียว ในประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระเจ้าผู้ครองนครน่านพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน,ภาพถ่ายถ่ายที่ร้านรับถ่ายภาพ กรุงเทพมหานคร
COVERAGE:
คุ้มเจ้าเมฆวดี อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเมฆวดี
IMAGE CODE:
02_29_20130309_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี  พ.ศ. 2446 – 2461
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ชุติมา หุ่นนวล
COVERAGE:
คุ้มเจ้าเมฆวดี อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5”
DIGITAL SIZE:
1333*2627 Pixels