ภาพถ่ายชุดเมืองเหนือ (บุญเสริม สาตราภัย)

SKU: 02_29_20150817_PH07_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
น้ำตกแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2516 ภาพถ่ายภาพนี้น่าจะถ่ายด้วยฟิล์มอินฟราเรด ทำให้ภาพถ่ายออกมาดูเหนือจริง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

ฟิล์ม Infrared จัดเป็นฟิล์มชนิดพิเศษ คุณสมบัติของฟิล์มนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยใช้ชั้นเยื่อไวแสงที่มีปฏิกริยาต่อแสงเป็นพิเศษ นั่นคือมีปฏิกริยาว่องไวต่อแสงสีน้ำเงิน แสงสีแดง และรังสีUV มากกว่าฟิล์มธรรมดา และที่พิเศษจนต้องเรียกว่าเป็นฟิล์ม Infrared นั่นก็คือจะมีปฏิกริยาไวต่อรังสีอินฟราเรด ซึ่งเป็นรังสีความร้อนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ปฎิกริยาที่ไวต่อรังสีอินฟราเรด จะมีในช่วงความถี่ตอนต้นของรังสี Infrared สำหรับรังสีนี้จะพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ดังนั้นฟิล์มชนิดนี้จึงสามารถถ่ายภาพได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน

การที่รังสีอินฟราเรดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ไม่ได้หมายความว่าฟิล์มจะบันทึกไม่ได้ ฟิล์ม Infrared ได้รับการพัฒนาให้รับปฏิกริยาของแสงอินฟราเรดได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะให้ผลของภาพแตกต่างไปจากฟิล์มธรรมดา ตั้งแต่โทนสี ความเปรียบต่าง และถูกจัดไว้ในประเภทของฟิล์มความไวแสงสูงฟิล์มอินฟราเรดนั้นมีการผลิตออกมาเพื่อการใช้งานที่มีให้เลือกใช้ทั้งประเภทฟิล์มอินฟราเรดขาวดำฟิล์มอินฟราเรดสี และชนิดที่เป็นสไลด์สี

COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH07_03
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7.5”
DIGITAL SIZE:
5669*8513 Pixels