ภาพถ่ายชุดเมืองเหนือ (บุญเสริม สาตราภัย)

SKU: 02_29_20150817_PH04_22 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายแม่ธรณีบิดมวยผม ที่เชิงบันไดนาคขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปี พ.ศ.2495
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
17/08/2558
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
บันไดนาคขึ้นสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ในอดีต สร้างระหว่างประมาณ พ.ศ.2081-2100 โดยพระญาณมงคลโพธิเถร เดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอโศการาม (วัดไทรยาย) จังหวัดลำพูน ต่อมาท่านได้มาจำพรรษาอยู่บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ และเป็นผู้ดูแล รักษาพระบรมธาตุองค์นี้ ท่านพระครูญาณมงคลฯ พร้อมด้วยศรัทธาสานุศิษย์ จึงได้ช่วยกันทำบันไดจากฐานข้างล่างขึ้นไปสู่บริเวณวัดเพื่อให้ศรัทธาได้เดินขึ้นยังวัดพระธาตุได้สะดวก โดยใช้ก่ออิฐเรียงทำเป็นขั้นบันได สองข้างทางทำเป็นรูปนาคเศียรเดียวเพื่อความสวยงาม และตามคตินิยมของคนในล้านนา มีขั้นบันไดรวมทั้งหมด 173 ขั้น ต่อมาบันไดนี้ได้ชำรุดหักพังไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดพระธาตุ จึงได้รื้อออกแล้วบูรณะขึ้นใหม่และทำอย่างสวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บุญเสริม สาตราภัย
IMAGE CODE:
02_29_20150817_PH04_22
SUBJECT AGE:
พ.ศ.2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
บุญเสริม สาตราภัย
COVERAGE:
บ้านบุญเสริม สาตราภัย ถ.เจริญเมือง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
2” x 3”
DIGITAL SIZE:
6514*4178 Pixels