ภาพถ่ายชุด ความอนุเคราะห์โดยอาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

SKU: 02_29_20170606_PH02_36 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ช่างฟ้อน ฟ้อนนำขบวนครัวตาน ตามถนนในเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าเพื่อไปทำบุญที่วัด ในภาพจะเห็นสาวช่างฟ้อนนุ่งซิ่นต๋า ซึ่งเป็นซิ่นของหญิงในล้านนาและมีขบวนดนตรีเล่นบรรเลงตามมาด้านหลัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
งานแห่ครัวตาน (ครัวทาน) เป็นกิจกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของคนล้านนา นับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรม ศรัทธา ความเชื่อทางศาสนา ซึ่งชาวล้านนาเชื่อกันว่าการถวายครัวตานนั้นจะได้รับอานิสงส์เป็นอันมากเเก่ตนเเละครอบครัว เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้วายชนม์ เเละตนเมื่อล่วงลับไปเเล้วในภายภาคหน้า นับเป็นกิจกรรมที่คนในชุมชนได้มาพบปะกัน ต่างพร้อมใจนำเอาเครื่องไทยทานที่ทำขึ้นไปถวายแก่พระสงฆ์ที่วัด ปอยหลวง (ในภาษาพื้นถิ่น) หมายถึงงานฉลองสิ่งก่อสร้างที่คนในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อถวายวัด เช่น งานประเพณีฉลองสมโภชโบสถ์ วิหาร กุฏิ หรือถาวรวัตถุที่สำคัญของพุทธศาสนา เป็นต้น
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_29_20170606_PH02_36
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE:
8176*9470 Pixels