ภาพถ่ายชุด ความอนุเคราะห์โดยอาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

Category:

Description

Digital Data

TITLE: เชียงใหม่
AUTHOR: หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION: ประตูระบายน้ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง
PUBLISHER: หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS: หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE: 06/06/2560
RESOURCE TYPE: ภาพถ่าย
FORMAT: Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER: คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE: ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE: ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE: ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT: หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

 

Physical Data

TITLE:
COLLECTION NAME: เชียงใหม่
IMAGE CODE: 02_29_20170606_PH02_31
SUBJECT AGE: ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26
CATEGORY: ภาพถ่าย
PROVENANCE: อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE: ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE: 6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE: 15129*14918 Pixels