ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ใบไม้ พระบฏผืนนี้เขียนภาพใบไม้ ช่างเขียนใบไม้ที่ติดกับดอกไม้ และประกอบเป็นลวดลายเครือเถา โดยอาจจําแนกใบไม้ออกได้เป็น 3 แบบ คือ แบบที่ 1 ใบไม้ประเภทที่ใบเป็นแฉกคล้ายใบเบญจมาศ มีเส้นแขนงอยู่กลางใบ ใบไม้ชนิดนี้มักใช้ประกอบกับดอกบัว ดอกกลีบหยักมน และดอกโบตั๋น เป็นต้น แบบที่ 2 เป็นใบไม้ปลายแหลมที่ขอบของใบปรากฏเป็นหยักหลายหยัก มักนําไปประกอบกับรูปดอกจําปาหรือจําปี และดอกบัว เป็นต้น ใบไม้ทั้งสองแบบนี้ใช้เทคนิคการระบายสีแบบไล่น้ําหนัก โดยใช้สีสันต่างๆมากกว่าสีเขียวเพียงสีเดียว เช่น สีส้ม สีน้ําเงิน สีม่วง สีเหลือง เป็นต้น แบบที่ 3 เป็นเครือเถาซึ่งมีลักษณะหัวม้วนโค้งหลาย ยักคล้ายลายผักกูดแยกหัวออกจากกัน เครือเถาเหล่านี้มี สีเขียว และที่ปลายหัวแยกจากกันนั้นมียอดลักษณะคล้ายลิ้นสะบัดลาย ปลายแหลมโผล่ออกมา ซึ่งปลายยอดเหล่านี้มีสีต่างๆ เช่น สีน้ําเงิน สีม่วง สีส้ม สีเหลือง เครือเถาชนิดนี้นําไปประกอบกับดอกไม้ประดิษฐ์ทรงดอกบัวตูม ดอกโบตั๋น และดอกบัว เป็นต้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_35
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6.15 x 5 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.