ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาน้อย)

SKU: 02_29_20140403_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แม่อุ้ยแก้ว ธิเขียว ผู้ซึ่งเป็นต้นตระกูลธิเขียว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
04/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140403_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2485
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อ.เพลินจิต ใจดำ และนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย
COVERAGE:
บ้านนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
10″x12″
DIGITAL SIZE:
8072*13234 Pixels