ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (ร้านผ้าจันทร์สมการทอ) บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

SKU: 02_29_20140405_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แม่อุ้ยภิมาลย์ พรหมปัญญา ซึ่งเป็นชาวไทลื้อที่อาศัยที่บ้านหนองบัว เป็นมารดาของเจ้าของร้านจันทร์สมการทอ ถ่ายภาพพร้อมกับเครี่องใช้และผ้าทอที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีตั้งแต่ ผ้าหลบ(ผ้าปูที่นอน) ผ้าห่มตาแสง(ผ้าห่มลวดลาย ขาว ดำและแดง) และขันหมากที่เป็นเครื่องเขิน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
5/4/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
หญิงชาวไทลื้อมีชื่อเสียงอย่างมากในการทอผ้า จึงทำให้เกิดผ้าทอที่ไว้นุ่งห่ม และใช้ในชีวิตประจำวันที่งดงามและปราณีต นอกจากนี้ยังมีการทอผ้าเพื่อพุทธศาสนาอีกหลากหลายอีกด้วย
COVERAGE:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดยมูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ
IMAGE CODE:
02_29_20140405_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2528
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางจันทร์สม พรหมปัญญา
COVERAGE:
ร้านจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5942*4128 pixels