ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (อำเภอนาหมื่น)

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แม่อุ้ยคำหม่อนคำ สุคำ มารดาหม่อน ฝันและหม่อนแก้ว และมีศักดิ์เป็นแม่ยายของ หม่อนทะ กองวี จะเห็นได้ว่าแม่อุ้ยคำหม่อนคำสวมซิ่นป้อง เป็นซิ่นแบบพิเศษที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น และยังสวมใส่กำไลเงินมีลักษณะเป็นเส้นเกลียวเงินที่เป็นของที่ใช้เฉพาะชาวไทลื้อเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
20/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นป้อง เป็นซิ่นแบบพิเศษอีกรูปแบบที่พบได้เฉพาะที่เมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
อ.เพลินจิต ใจดำ บ้านดง ต.สถาน อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาหมื่น
IMAGE CODE:
02_29_20140320_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2494-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย
COVERAGE:
อ.เพลินจิต ใจดำ บ้านดง ต.สถาน อ.นาน้อย จ. น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
10” x 12”
DIGITAL SIZE:
5000*6880 Pixels