ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH01_14 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าแม่โคมทอง ณ น่าน(ขวามือของภาพถ่าย) และ เจ้าสมปรารถณา ณ น่าน(ซ้ายมือของภาพถ่าย) บริเวณหน้าคุ้มเจ้าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่าน) เจ้าแม่โคมทองสวมผ้าซิ่นคำเคิ้บ เป็นผ้าซิ่นรูปแบบพิเศษที่พบเฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น โดยเฉพาะผ้าซิ่นคำเคิ้บผืนนี้มีลักษณะพิเศษที่มีลวดลายเกาะที่เกิดจากรรมวิธีที่ทอแบบล้วงอยู่ในแนวเส้นขวางลำตัวด้วย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นคำเคิ้บ เป็นผ้าซิ่นที่พบได้ในเมืองน่านเท่านั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ของผ้าซิ่นอย่างหนึ่งที่พบได้ในเมืองน่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH01_14
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2492-2495
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
893*1405 Pixels