ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายพระศพเจ้านางบัวทิพย์หลวง ชายาลำดับที่ 3 ในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง หลังจากเพิ่งสิ้นชีพิตักษัย ในปี ค.ศ. 1947 และได้ย้ายพระศพมาตั้งบนหอคำหลวง โดยมีรูปถ่ายเจ้าก้อนแก้วอินแถลงแขวนอยู่เบื้องศีรษะ เบื้องเท้ามีเครื่องสุมาศพหรือเครื่องขอขมาพระศพ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_358_CT
SUBJECT AGE:
ปี ค.ศ. 1947
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading