ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายสมเด็จอาชญาธรรม  องค์ใหม่ทรงออกบาตรในเช้าวันแรกหลังจากที่รับตำแหน่ง โดยมีฉัตรหรือร่มขาวกางกั้น หรือที่ชาวเชียงตุงเรียกว่า “ทีเผือก”มีศรัทธาชาวเชียงตุงจำนวนมากมารอใส่บาตร
สมเด็จอาชญาธรรมพระเจ้า คือประมุขสงฆ์แห่งเชียงตุง ซึ่งตําแหนงสูงสุด มีศักดิ์เทียบเทาตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของไทย
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_373_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์วรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels