ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายพิธีบรรพชาบุตรชายเจ้าขุนเมือง กับเจ้านางโองยุ้น ที่ วัดอินทร์ หรือ วัดยิน (สำเนียงไทขึน) เมืองเชียงตุง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
วัดอินทร์
         วัดอินทร์ หรือ วัดยิน (สำเนียงไทขึน) ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญของเชียงตุง มีนิทานพื้นบ้านเชียงตุงเล่าว่า พระอินทร์ได้มาสร้างวัดขึ้นก่อนที่ชาวบ้าน ทำให้วัดนี้มีลักษณะเด่น คือ มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกัน ประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์สร้างขึ้น ดังนั้นชาวเชียงตุง จึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดอินทร์” ภายในอลังการของความวิจิตรบรรจงในการตกแต่ง ทั้งการลงลักษณ์ปิดลองแบบวิหารลายคำ โดยเฉพาะพระประธานวิหารหลวงจะมีการสร้างกู่พระเจ้าแบบชาวล้านนาครอบพระประธานไว้ สุ้มประตูวิหารด้านในจะประดับด้วยอัญมณีที่ล้ำค่านอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำทิพย์อยู่ด้านหลังพระประธานวิหารหลวง สำหรับภายนอกก็ยังเจดีย์หรือพระธาตุ และกุฎิพระสงฆ์แบบศิลปะอังกฤษ เป็นตึกสีแดงเวลาโดนแสงแดดสะท้อนจะสวยงามมาก
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_386_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์วรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading