ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายประชาชนชาวเชียงตุงที่ด้านหน้าหอหนองเค้ ขณะมีงานเลี้ยงในสนามหน้าหอ หอหนองเค้เดิมเป็นของแม่เจ้าปทุมมหาเทวี ภายหลังได้ยกให้เจ้านางทิพเกสรอาศัยอยู่กับพระโอรสและพระธิดา เนื่องจากเจ้านางทิพเกสรไปเศกสมรสกับเจ้าฟ้าเมืองเชียงคำ ต่อมาถูกอังกฤษยุบเมืองเชียงคำ เจ้านางทิพเกสรพร้อมพระโอรสและพระธิดาจึงกลับมาเมืองเชียงตุง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_412_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณต้นคริสต์วรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
8 x 10.5 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading