ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายเจ้าฟ้าไทใหญ่จากรัฐฉาน เข้าร่วมพิธี ดูบาร์( darbār ) เป็นพิธีขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าเอดเวิร์ด ที่ 7 King Edward VII ขึ้นเป็นจักรพรรดิ แห่งจักรวรรดิอินเดีย ในการนี้หัวเมืองอาณานิคมทั้งหมดต้องมาร่วมพิธีที่กรุงเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวัวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1903 (พ.ศ. 2446)พระราชทานมาจากพระเจ้ากรุงอังวะและมัณฑะเลย์ บางองค์สวมชฎา บางองค์สวมหมวก ที่ยศต่ำลงมาก็ใช้ผ้าโพกศีรษะ ตามลำดับชั้น ที่พื้นวางเครื่องราชูปโภคต่างๆ ซ้ายและขวามีองครักษ์สวมเสื้อกำมะหยี่ มือถือดาบเงินแต่งกายแบบราชสำนักมัณฑะเลย์ เครื่องต้นเช่นนี้ ทางไทใหญ่เรียกว่า โคอลอง (โค คือ ครัว หมายถึงเครื่องนุ่งห่ม อลอง เป็นภาษาพม่า หมายถึง กษัตริย์ ดังนั้นโคอลองคือ เครื่องทรงกษัตริย์ )
ด้านหลังเป็นผ้าปักแบบราชสำนักมัณฑะเลย์ เรียกว่า “กั้นลั่นก่า” ใช้เทคนิกการปักแบบ “ เชว ฉี่ โท “ ผ้าปักชนิดนี้เกิดขึ้นในราชสำนักมัณฑะเลย์ เมื่อราว 150 ปีที่ผ่านมา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_444_CT
SUBJECT AGE:
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1903 (พ.ศ. 2446)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
12 x 15 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading