ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบุคคล เรียงจากซ้ายไปขวา (แถวหลัง) บุคคลด้านซ้ายคือเจ้าฟองนวล (ดอง) ถัดมาเป็นบุคคลด้านซ้าย คือ เจ้าฟองแก้ว (อุ้ย) ธิดาในเจ้าแก้วเมือง กับเจ้านางเส่งเมียะ บันทึกภาพไว้  บันทึกภาพไว้ในช่วงไปเที่ยวในงานเทศกาล แห่พระบัวเข็ม ที่วัดผ่องด่ออู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอี้นเล่ ประเทศพม่า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_501_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 6 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels