ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเมฆวดี)

SKU: 02_29_20130309_PH01_04 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าอินทร ณ น่าน ถ่ายเมื่ออายุ 20 ปี (เสียชีวิตเมื่ออายุ50ปี)สามีของเจ้ามอญแก้ว ณ น่าน บิดาของคุณชุติมา หุ่นนวล
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
09/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เจ้าเมฆวดี มีพี่น้องผู้หญิงรวมตัวท่านทั้งหมด 3 คน คือ เจ้าดาวเรือง เจ้าเมฆวดี และเจ้าบุญตุ้ม (มารดาในเจ้านิรมิตร สิริสุขะ มารดาของปูเป้-รามาวดี และเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ) และเจ้าเมฆวดีมีบุตรสาว คือ เจ้าแม่
มอญแก้ว ซึ่งแต่งงานกับเจ้าอินทร ณ น่าน รับราชการที่ศาล มีลูก 4 คน คือ ชุติมา วีรพล วัฒนา และวราภรณ์
COVERAGE:
คุ้มเจ้าเมฆวดี อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเมฆวดี
IMAGE CODE:
02_29_20130309_PH01_04
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2490-2492
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ชุติมา หุ่นนวล
COVERAGE:
คุ้มเจ้าเมฆวดี อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
3.5” x 5.5”
DIGITAL SIZE:
1723*2309 Pixels