ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย)

SKU: 02_29_20140523_PH01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าหญิงองค์น้อย ไม่ทราบพระนาม ในชุดโบราณเต็มยศแบบราชสำนักหลวงพระบาง ทรงเสื้อที่มีชื่อเรียกว่า “สะละบับ” คือเสื้อทรงมีรูปแบบที่สาปเสื้อมาซ้อนทับกันมีการปักด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทอง สวมพระภูษา (ผ้านุ่ง) ทั้งเสื้อทรงและพระภูษาทำจากผ้าไหมจีนคาดว่าจะถ่ายภาพที่พระราชวังหลวงพระบาง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายแบบราชสำนักหลวงพระบางในเวลามีพระราชพิธี จะมีรูปแบบที่หรูหรามากแห่งหนึ่ง เสื้อผ้าล้วนใช้ผ้าจากจีนหรืออินเดีย และมีการปักอย่างงดงาม
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
6407 x 9342 Pixels

Loading