ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย) – เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

SKU: 02_29_20140523_PH01_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ทรงฉายภาพร่วมกับพระราชโอรส-ธิดา พระราชนัดดา ที่บันไดด้านข้างของพระที่นั่ง ในพระราชวังหลวงพระบาง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทำบุญนมัสการพระธาตุหลวง ในปี ค.ศ.1938

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา เจ้าคำแพง เจ้าสีธน เจ้าดารา เจ้าฉวีวรรณ เจ้าวงศ์สว่าง เจ้าสุทธิวงศ์ องค์มกุฏราชกุมารสว่างวัฒนา

แถวหลังจากซ้ายไปขวา เจ้าคำหล้า เจ้าศรีสวรรค์ เจ้าศริริพิพัทธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าฟ้าหญิงสมาธิ

การแต่งองค์แบบในชุดเต็มยศในแบบของราชสำนักหลวงพระบาง โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และองค์มกุฏราชกุมารสว่างวัฒนา ฉลองพระองค์ราชปะแตนตัดเย็บจากผ้ายกของอินเดียและทรงโจงกระเบน ส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงในชุดโบราณเต็มยศแบบราชสำนักหลวงพระบาง ทรงเสื้อที่มีชื่อเรียกว่า “สะละบับ” คือเสื้อทรงมีรูปแบบที่สาปเสื้อมาซ้อนทับกันมีการปักด้วยดิ้นเงินหรือดิ้นทองห่มสไบทับ สวมพระภูษา (ผ้านุ่ง) ทั้งเสื้อทรงและพระภูษาทำจากผ้าไหมจีน และมีการใส่ “เลิ้งเคิ้ง” คือเครื่องประดับบนศีรษะด้วย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัติยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา หรือ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาว ก่อนที่จะถูกฝ่ายปะเทดลาวยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน พ.ศ. 2518 -การแต่งกายแบบราชสำนักหลวงพระบางในเวลามีพระราชพิธี จะมีรูปแบบที่หรูหรามากแห่งหนึ่ง เสื้อผ้าล้วนใช้ผ้าจากจีนหรืออินเดีย มีการปักอย่างงดงามและมีการใส่”เลิ้งเคิ้ง”ใส่บนเวลาไปงาน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
7712 x 6264 Pixels