ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย) – เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

SKU: 02_29_20140523_PH04_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาพร้อมพระนางคำผุย องค์อัครมเหสีเสด็จออกจากพระราชวังหลวงพระบางเพื่อไปส่งสะกานที่งานศพพระราชวงศ์ (ไม่ทราบพระนาม)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐาขัติยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา หรือ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาว ก่อนที่จะถูกฝ่ายปะเทดลาวยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน พ.ศ. 2518
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH04_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2510-2514
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
3“ x 4”
DIGITAL SIZE:
4011 x 2891 Pixels