ภาพถ่ายชุดหลวงพระบาง (บ้านวัดธาตุน้อย) – เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา

SKU: 02_29_20140523_PH01_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์หริอเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนารับมอบของขวัญจากต่างชาติที่มาเยี่ยม(แลกของขวัญกัน)ในพระราชวัง

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงมีการแต่งกายแบบในชุดเต็มยศในแบบของราชสำนักหลวงพระบาง ฉลองพระองค์ราชปะแตนสีขาวและทรงโจงกระเบน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การออกรับสาน์สตราตั้งจากเอกอัครราชฑูต เพื่อที่ฑูตผู้นั้นจะมีอำนาจเต็นในการปฎิบัติงานยังประเทศนั้นๆ
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มวัดธาตุน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH01_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2514-2516
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
จันดารา อำไพพอน
COVERAGE:
บ้านวัดธาตุน้อย (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 5”
DIGITAL SIZE:
7719 x 6264 Pixels