ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH04_11 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน ถวายพระพุทธรูปจากบ้านบ่อสวกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเสด็จ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 (ถ่ายโดย น่าน โฟโต้)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
แหล่งโบราณสถานบ้านบ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน นับเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณ สันนิษฐานว่าน่านจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงพุทธศตรรษที่ 20 โดยพบหลักฐานเตาเผาและเศษเครื่องถ้วยชามอย่างหนาแน่นตามบริเวณเนินดินริมห้วยปวนและลำน้ำสวกในเขตบ้านบ่อสวก
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH04_11
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2512
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8” x 10”
DIGITAL SIZE:
2004 x 1670 Pixels