ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH01_09 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หม่อมศรีพรหมมา กฤดากร ณ อยุธยา (เจ้าศรี ณ น่าน) พระธิดาในพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ และ เจ้าแม่ศรีคำ สมรสกับหม่อมเจ้าสิทธิกร กฤดากร ภาพถ่ายภาพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายภาพนี้ด้วยพระองค์เองและได้ตั้งไว้ในห้องพระบรรทม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพถ่ายฝีพระหัคถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH01_09
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2448-2449
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
5” x 7”
DIGITAL SIZE:
1695*2441 Pixels