ภาพถ่ายชุด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
หญิงชาวแม่แจ่ม ขณะไปทำบุญที่วัด การแต่งกายของหญิงในเมืองแม่แจ่ม ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของหญิงในล้านนา คือใส่เสื้อแขนยาวนำผ้าแถบมาห่มคล้ายสไบเรียกว่าห่มแบบ “สวายเฉียง” สวมซิ่นตีนจกที่มีรูปแบบและลวดลายเฉพาะของกลุ่มเมืองแม่แจ่ม ส่วนการทำผมจะหวีเรียบและมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง ถ้าในช่วงนั้นมีดอกไม้ตามฤดูกาลก็จะนำมาเหน็บที่มวยผม และอาจจะมีการปักปิ่นที่มวยผมด้วยเช่นกัน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
28/12/2561
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ซิ่นตีนจกของหญิงชาวล้านนาจะมีโครงสร้างแบบเดียวกันประกอบด้วย 1.หัวซิ่นที่เป็นผ้าแถบเรียบสีพื้นเช่นสีขาวหรือแดง 2.ท้องซิ่นจะเป็นลายเส้นในแนวขวางลำตัว 3.ตีนซิ่นจะทอด้วยกรรมวิธีการจกเพื่อให้เกิดลวดลายและจะเว้นด้านล่างเป็นแถบพื้นสีแดงเสมอ ลวดลายการจกนี้จะแตกต่างกันไปเฉพาะกลุ่มแต่จะมีโครงสร้างหลักที่เหมือนกัน
COVERAGE:
ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20180221_PH03_08
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2538
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
ฟิล์มสีสไลด์ขนาด 135 หรือ 35 มม.
DIGITAL SIZE:
1399×2179 pixels