ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY

SKU: 02_27_20171026_PH03_31 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 90 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “หญิงชาวแพร่ขณะหาปลาในแม่น้ำ” เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของหญิงในเมืองแพร่ขณะใช้ “สะดุ้ง” หรือ “จ๋ำ” คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีใช้สำหรับจับปลาและกุ้งในแม่น้ำ หรือแหล่งน้ำทั่วๆไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สะดุ้งหรือจ๋ำ เป็นเครื่องดักจับสัตว์น้ำเช่นปลาหรือกุ้ง ทำด้วยกรอบไม่ไผ่ขนาดประมาณ 80 ถึง 100 เซนติเมตร คูณ 80 ถึง 100 เซนติเมตร ใส่ตาข่ายโปร่งไว้ตรงกลาง และมีไม้ไผ่โค้งเป็นตัวจับทั้งสี่มุม และมีไม้จับเพื่อไว้ยกขึ้น
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH03_31
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 747
DIGITAL SIZE:
4677 × 2910