ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH06_21 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพขยายภายในเฮือนตานหรือเรือนทานในขบวนแห่งานพระราชทานเพลิงเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)ตั้งอยู่บริเวณข้างวัดหัวข่วงหน้าคุ้มเจ้าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่าน)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การทำ”เฮือนตาน”(เรือนทาน)เป็นพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์ในช่วงการสวดบำเพ็ญกุศลก่อนนำปราสาทพิธีศพไปเผาที่สุสาน เฮือนน้อยจะสร้างด้วยไม้เป็นรูปทรงบ้านเล็ก ๆ บรรจุด้วยสิ่งของที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนม์อาทิ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ถ้าทำบุญถึงผู้ชายก็จะมีเครื่องแต่งกายของผู้ชาย ซึ่งตอนที่ผู้ตายมีชีวิตอยู่นั้นเขาชอบสวมใส่ นอกจากนี้ก็มีมุ้ง หมอน เสื่อ ผ้าห่ม รองเท้า และของใช้ที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่น ถ้วย จาน ช้อน ขวดน้ำ กาต้มน้ำ ฯลฯ ซึ่งสิ่งของที่จะทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนม์นี้จะต้องเป็นของใหม่
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH06_21
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2501
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2736 * 1824 Pixels