ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH07_340 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
สภาพถนนทางเดินเข้าไปในป่าไม้ในเขตสัมปทาน เพื่อเข้าไปตัดไม้ การตัดไม้ในเขตสัมปทาน จะสามารถเห็นความสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เป็นอย่างดีมีต้นไม้ที่ขึ้นค่อนข้างหนาแน่น เพราะการทำไม้ในสมัยนั้นจะเลือกแต่ไม้สักที่ได้ขนาดเท่านั้น ไม้ประเภทอื่นๆ จะไม่นิยมตัด การตัดไม้จะเริ่มโดยต้องทำการเลือกไม้ที่ได้ขนาดแล้วจึงทำการกรานต้นไม้(ทำการถากรอบโคนต้น เป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยง) ให้ต้นไม้นั้นยืนต้นตาย ประมาณ 2 ปี จึงทำการตัด แล้วจึงใช้ช้างชักลากลงไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH07_340
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ 2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels