ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (วัดกู่คำ)

SKU: 02_29_20130803_PH2_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
วิหารวัดกู่คำเดิม ก่อนการบูรณะที่ภายหลังเปลี่ยนหลังคาเป็นศิลปะของภาคกลาง ซึ่งมีประวัติในการบูรณะวิหารหลังใหม่ ทรงไทยภาคกลางที่เห็นในปัจจุบันนี้ว่า ใน พ.ศ. 2464 นายฮ้อยพก่าคำปุก และแม่ศรีคำ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างวิหารบริเวณวัดกู่คำ ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร วิหารหลังนี้เป็นวิหารศิลปะล้านนา ฝาผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องไม้สัก มีช่อฟ้าใบระกา เชิงชาย ฯลฯ ทำด้วยไม้สัก ลวดลายงดงาม ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ศิลปะพม่าประดิษฐานอยู่ ในภาพจะเห็นหอไตรของวัดสร้างติดกับวิหาร และยังสามารถเห็นกำแพงเมืองน่านอยู่ทางขวามือของภาพ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
03/08/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ภาพถ่ายวัดกู่คำก่อนการรื้อหอไตร,กำแพงเมืองน่าน
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
วัดกู่คำ
IMAGE CODE:
02_29_20130803_PH2_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2450-2460
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
พระครูปลัดเจ้าอาวาสวัดกู่คํา
COVERAGE:
วัดกู่คำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2736*1824 Pixels